Stáhnout celou analýzu RANÁ PÉČE OČIMA RODIČŮ.

Cílem této analýzy bylo porozumět tomu, jaká je realita života rodin s dítětem se zdravotním postižení. Zvláštní důraz byl kladen na témata jako: jak rodiny získaly informace o službě raná péče? Jaká byla jejich zkušenost před tím, než začaly spolupracovat s ranou péčí. Najdete i odpovědi rodičů na otázky, co je pro rodiny ve spolupráci s ranou péčí nejpřínosnější a co naopak ještě postrádají.

Celkem bylo provedeno 68 kvalitativních (polostrukturovaných) rozhovorů s rodinami, které spolupracují s ranou péčí.

Hlavní závěry analýzy

Realizované šetření ukázalo, že rodiny, které spolupracují s ranou péčí na ní oceňují širokou škálu různých věcí od podpory rozvoje dětí a podpory rodičů po zprostředkování možnosti setkat se s dalšími rodiči. Téměř všichni respondenti popisovali význam okamžiku, kdy začali spolupracovat s ranou péčí a jejich situace se dramaticky proměnila k lepšímu. Klíčová je pro většinu rodičů též pomoc s hledáním školky či školy pro dítě a tam, kde je to třeba, vyjednání asistence pro dítě či speciálního přístupu ze strany vzdělavatelů.

Z toho, co dotázané rodiny postrádají, se ukázala za nejpotřebnější podpora v průběhu nejnáročnějšího období v životě s dítětem s postižením či zdravotním problémem. Dobu, než se rodiče nakontaktovali s ranou péčí, většina z nich popisuje jako velmi náročnou, kdy skutečně neměli, kam se obrátit. Tento stav je ještě umocněn realitou českého zdravotnictví, ve kterém téměř všichni naši respondenti narazili na téměř žádnou mezioborovou komunikaci mezi jednotlivými specialisty například při sekvenci vyšetření dítěte při hledání jeho diagnózy.

Většina rodičů dále pociťuje nedostatek financí vzhledem k tomu, že se věnují dítěti a nezvládají naplno pracovat a pomůcky a potřeby pro dítě jsou nákladné. Téměř každý respondent pociťuje jako veliký problém, že neexistuje služba, která by navázala na ranou péči, když dítě přesáhne věk sedmi let. Taktéž jako problematické pociťují, že mimo velká města nejsou dostupné jiné další služby pro dítě či mateřské a základní školy, které by byly připraveny začlenit jejich dítě.

Naprostá většina z dotázaných rodičů by byla ochotná nějak podpořit další rodiny v podobné situaci, kdyby měli tu možnost. Někteří z nich to již dělají – založili skupinu na Facebooku či kanál na Youtube. Vnímáme to jako významnou informaci pro poskytovatele rané péče, že mohou využít tento potenciál rodičovské síly.

Analýza: RANÁ PÉČE OČIMA RODIČŮ

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *