Stáhnout celý infoMateriál č.2: ANALÝZA POTŘEBNOSTI RANÉ PÉČE.
  1. V případě sociální služby rané péče je možné poměrně snadno realizovat analýzu potřebnosti za účelem plánování sítě rané péče.
  2. Relativně přesnou představu o tom, kolik je v dětské populaci dětí se zdravotním postižením, a tedy potenciálních klientů rané péče, lze získat ze školské statistiky. Prevalence jednotlivých druhý zdravotního postižení, jak jsou zachyceny ve školské statistice, odpovídají hodnotám běžným v zahraniční. Jedná se o důvěryhodný zdroj dat.
  3. Když sečteme počet dětí se zrakovým, sluchovým, tělesným, mentálním a kombinovaným postižením a poruchami autistického spektra, ukáže se, že některé z uvedených postižení má celkem 3,1 % dětí v základním školství. Pokud bude prevalence zdravotního postižení 3,1 % i mezi dětmi do 7 let věku, bude v České republice necelých 30 tisíc dětí se zdravotním postižením ve věku do 7 let včetně.
  4. Sociální odbory krajských úřadů (či obce) mohou jednoduše spočítat přibližný počet dětí do 7 let se zdravotním postižením na území kraje (či obce), tedy potenciálních klientů rané péče. Je to 3,1 % z celkového počtu dětí do 7 let v kraji (či obci).
  5. Na základě toho, že 1 úvazek v přímé péči ve službě rané péče postačuje v průměru na poskytování služby 22 rodinám, je možné spočítat, na jak velkou část z potenciálních klientů rané péče v kraji (či obci) postačuje stávající kapacita krajské sítě rané péče. Jak je vidět z tabulky č. 1, souhrnná kapacita rané péče v ČR aktuálně postačuje na podporu 14 % z dětí se zdravotním postižením do 7 let. Mezi jednotlivými kraji nicméně panují poměrně značné rozdíly, jak je vidět z tabulky na následující straně.
infoMateriál č. 2: ANALÝZA POTŘEBNOSTI RANÉ PÉČE

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *