Stáhnout celou metodiku ANALÝZA POTŘEBNOSTI RANÉ PÉČE.

Manažerské shrnutí

  • V případě sociální služby rané péče lze poměrně snadno realizovat analýzu potřeb.
  • Ze školské statistiky je možné získat relativně přesnou představu o prevalenci jednotlivých druhů zdravotního postižení, která odpovídá hodnotám běžným v zahraniční.
  • Ze školské statistiky vyplývá, že nějaký druh zdravotního postižení má 3,1 % dětí. Pokud vyjdeme z této prevalence, můžeme říci, že vyrůstá v České republice necelých 30 tisíc dětí se zdravotním postižením ve věku do 7 let včetně. Sociální odbory krajských úřadů (či obce) mohou jednoduše spočítat přibližný počet dětí do 7 let se zdravotním postižením na území kraje (či obce), tedy potenciálních klientů rané péče. Je to 3,2 % z celkového počtu dětí do 7 let v kraji (či obci).
  • Na základě toho, že 1 úvazek v přímé péči v službě rané péče postačuje v průměru na poskytování služby 22 rodinám, je možné spočítat, na jak velkou část z potenciálních klientů rané péče v kraji (či obci) postačuje stávající kapacita krajské sítě rané péče. Jak je vidět z tabulky č. 1, souhrnná kapacita rané péče v ČR aktuálně postačuje na podporu 14 % z dětí se zdravotním postižením do 7 let v ČR. Mezi jednotlivými kraji ČR panují poměrně výrazné rozdíly.
metodika: ANALÝZA POTŘEBNOSTI RANÉ PÉČE

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *