Nadační fond Avast se počátkem roku 2016 rozhodl pro vznik nového strategického programu Spolu do života podporujícího rodiny s dětmi se zdravotním znevýhodněním. Při sběru informací o dané oblasti jsme narazilli na potřebu utřídění dat o problematice rané péče v ČR. Následné zadání a financování Analýzy situace rané péče v České republice za rok 2015 se tak stalo prvním vstupem fondu do této oblasti.

Analýza je dostupná na webových stránkách Nadačního fondu Avast.

 

 

ANALÝZA SITUACE RANÉ PÉČE V ČR ZA ROK 2015