infoMateriál č. 3: FINANCOVÁNÍ RANÉ PÉČE

infoMateriál č. 3: FINANCOVÁNÍ RANÉ PÉČE

Stáhnout celý infoMateriál č.3: FINANCOVÁNÍ RANÉ PÉČE. V průběhu roku 2017 byly realizovány expertní rozhovory s 12 finančními manažerkami a manažery organizací, které poskytují ranou péči v různých krajích napříč celou Českou republikou. Podrobné výsledky jsou k dispozici v Analýze financování rané péče. V tomto infoMateriálu jsou

Analýza: PROBLÉMY V OBLASTI FINANCOVÁNÍ RANÉ PÉČE, JEJICH PŘÍČINY A DOPADY OČIMA POSKYTOVATELŮ

Analýza: PROBLÉMY V OBLASTI FINANCOVÁNÍ RANÉ PÉČE, JEJICH PŘÍČINY A DOPADY OČIMA POSKYTOVATELŮ

Stáhnout celou analýzu PROBLÉMY V OBLASTI FINANCOVÁNÍ RANÉ PÉČE, JEJICH PŘÍČINY A DOPADY OČIMA POSKYTOVATELŮ. Pro shrnutí zjištění z oblasti financování  rané péče viz infoMateriál č. 3: Financování rané péče Toto jsou hlavní závěry analýzy: Poskytovatelé služeb rané péče identifikovali