Analýza: PROBLÉMY V OBLASTI FINANCOVÁNÍ RANÉ PÉČE, JEJICH PŘÍČINY A DOPADY OČIMA POSKYTOVATELŮ

Analýza: PROBLÉMY V OBLASTI FINANCOVÁNÍ RANÉ PÉČE, JEJICH PŘÍČINY A DOPADY OČIMA POSKYTOVATELŮ

Stáhnout celou analýzu PROBLÉMY V OBLASTI FINANCOVÁNÍ RANÉ PÉČE, JEJICH PŘÍČINY A DOPADY OČIMA POSKYTOVATELŮ. Pro shrnutí zjištění z oblasti financování  rané péče viz infoMateriál č. 3: Financování rané péče Toto jsou hlavní závěry analýzy: Poskytovatelé služeb rané péče identifikovali