Na webu www.ranapece.info jsou prezentovány výsledky ze systémového projektu v oblasti rané péče s názvem Banka argumentů. Hlavním odborným garantem projektu byla Terezie Hradilková. Výzkumné a analytické práce realizoval tým nezávislých výzkumníků, Marie Klusáčková a Jan Klusáček.

Všechny výstupy projektu jsou volně dostupné a šiřitelné bez nutnosti žádat o svolení autorský tým.

Projekt byl realizován díky finanční podpoře nadačního fondu Avast.